Slimmer werken,
blije klanten

Een helder antwoord op de vraag ‘Wat is Six Sigma’?

Veel mensen halen Lean en Six Sigma door elkaar of zien het als een en hetzelfde. Deze methodes worden inderdaad vaak samen gebruikt, maar er zitten ook wezenlijke verschillen tussen beide die niet vergeten mogen worden. Met Lean baseer je namelijk je analyses op interviews, observaties, etc. Bij Six Sigma gebruik je hiervoor data en statistiek. Hierdoor maak je de kwaliteit van je bedrijfsprocessen of producten meetbaar en inzichtelijk. Factoren die een negatieve invloed blijken te hebben op de kwaliteit worden hierdoor opgespoord. Vervolgens weet je welke processtappen je moet aanpassen om zo een hogere kwaliteit te waarborgen. Dit klinkt misschien nog wat abstract en onduidelijk? Geen zorgen. In deze blog geven wij een helder antwoord op de vraag ‘Wat is Six Sigma?’.

Wat is Six Sigma nu precies?

Met Six Sigma ben je bezig met het minimaliseren van variatie in een bedrijfsproces. Zo zorg je ervoor dat de prestaties van je proces verhoogd worden en er een constante kwaliteit wordt gewaarborgd. En om een eventuele illusie van jou te doorbreken: (bijna) ieder proces kent variatie. Dus ook al denk jij dat jouw processen perfect en altijd precies hetzelfde lopen; helaas. Dit is (hoogst waarschijnlijk) niet waar.

Aanwezige variatie is vaak merkbaar voor de klant, wat in veel gevallen tot onvrede onder hen leidt. Dit werkt als volgt: elk proces kent kwaliteitsgrenzen. Dit wil zeggen: grenzen waarbinnen de kwaliteit van een proces acceptabel voor de klant is. Er is nog geen probleem als de variatie tussen deze kwaliteitsgrenzen blijft. Gebeurt dit echter niet? Dan zal je klant al snel ontevreden zijn. Het doel van Six Sigma is dan ook om de variatie zoveel mogelijk te minimaliseren zodat het altijd binnen de kwaliteitsgrenzen valt.

Streven naar perfectie

Door deze variatie te minimaliseren probeer je je processen te verbeteren en streef je in feite naar perfectie. En hier komt dan ook het statistische aspect van Six Sigma naar voren. Variatie spoor je namelijk door middel van dataverzameling en statistiek op. Als je de variatie vervolgens inzichtelijk hebt dan kun je ook opsporen waar je het proces moet verbeteren om zo min mogelijk variatie meer aanwezig te hebben. Dit minimaliseert vervolgens het aantal defecten in je proces, het verhoogt de winst, de kwaliteit van producten én de werknemerstevredenheid. Geen zorgen, als dit nog steeds wat abstract klinkt dan wordt het (hopelijk) duidelijker aan de hand van de uitleg bij onderstaande afbeelding.

Wat is Six Sigma

BTG: bovenste tolerantiegrens (van de klant); OTG: onderste tolerantiegrens

In de linker afbeelding zie je dat niet alle variatie in het proces binnen de bovenste en onderste tolerantiegrens valt en dus zorgt voor defecten. Dit betekent dat er in het proces variaties aanwezig zijn die niet acceptabel zijn voor de klant en welke dus eigenlijk niet aanwezig moeten zijn in het proces. Want stel dat jij een telefoonhoesje koopt voor een telefoon van 15 cm. Elke variatie waarmee jouw telefoon nog in het hoesje past (bv. 14,99 cm) die zal niet merkbaar zijn voor de klant en dus ook geen probleem. Zodra de telefoon echter niet meer in het hoesje past (bv. als het hoesje 13 cm is) dan zul je uiteraard niet meer tevreden zijn. Met behulp van de methode Six Sigma krijg je deze variatie inzichtelijk. Aan de hand van deze analyses kun je zien hoeveel variatie er aanwezig is, waar in het proces dit zich het meeste voordoet en wat dit veroorzaakt. Zo weet je vervolgens ook waar je het proces moet aanpassen om deze variatie te minimaliseren.

Maar wat is acceptabel dan?

Maar hoe weet je dan wat wel of niet acceptabel is voor je klant? Hiervoor kijk je naar de ‘Voice of the Customer’: alles wat binnen de grenzen van de OTG en BTG valt. Daartegenover heb je de ‘Voice of the Proces’: de gehele verdeling (dus ook het gedeelte dat buiten de OTG en BTG valt). Dit laatste drukt vaak uit hoe het proces werkelijk loopt. Kun je nu zelf bedenken welke belangrijker is? De Voice of the Customer uiteraard! Want, klant is koning!

Als we weer teruggaan naar de bovenstaande afbeelding kun je zien dat in de rechter afbeelding het gehele proces binnen de OTG en BTG valt en dus binnen de Voice of the Customer. De variatie die nog aanwezig is (want je minimaliseert de variatie, elimineren is bijna onmogelijk) valt in deze afbeelding dus altijd binnen de kwaliteitsgrenzen van je klant. Dit betekent dat je het einddoel hebt bereikt: de aanwezige variatie is volledig acceptabel voor je klant. Dus als jij Six Sigma zelf gaat toepassen en met behulp van statistiek je processen inzichtelijk gaat maken is je einddoel de rechter afbeelding.

Boek nu jouw Lean Six Sigma training

Conclusie

Dus, heb je nu antwoord op de vraag ‘Wat is Six Sigma?’? Samengevat is Six Sigma een methode die zich bezighoudt met het minimaliseren van variatie binnen je bedrijfsprocessen om zo de kwaliteit van je processen te verbeteren. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van dataverzameling en statistiek. Heb je interesse in Six Sigma? Bekijk dan snel ons trainingsaanbod! Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen voor overige vragen.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze artikelen met je)

Of deel het in je netwerk: