Slimmer werken,
blije klanten

Lean bij de Defensie

Dankzij de Lean Green Belt heeft Miriam bij het Ministerie van Defensie in slechts twee maanden een verbeterproject uitgevoerd. In deze blog lees je wat Miriam dankzij een Green Belt heeft verbeterd binnen het Ministerie van Defensie.

Wat?

Miriam werkt op de afdeling die zich bezighoudt met integriteit binnen Defensie (COID). Eén van de taken van deze afdeling is het ontwikkelen van producten die helpen bij het uitvoeren van het integriteitsbeleid, bijvoorbeeld kaarten, spellen, brochures of andere werkvormen die integriteit bespreekbaar maken.

Waar kon verbeterd worden?

Ondanks dat de producten die werden geleverd van goede kwaliteit waren, viel er winst te behalen door stroomlijning van het proces. Vooral door middel van het verkorten van de doorlooptijd.

Visueel management

Het verbeterproject richtte zich op het versnellen en verbeteren van het proces. Dit werd gedaan aan de hand van meerdere visueel management tools. Zoals een A3-template en een Value Stream Map sessie met collega’s en andere betrokkenen.

Verbetermogelijkheden voor het proces heeft Miriam aan de hand van de 8 verspillingen in kaart gebracht. Daar kwamen meerdere waardevolle verbeteringen uit die direct konden worden doorgevoerd.

Doorgevoerde verbeteringen

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Denk bij deze verbeteringen bijvoorbeeld aan:

  • De klantbehoefte op eenduidige wijze ophalen zodat producten in één keer goed worden ontwikkeld en er niet te veel van een product wordt besteld. Zo worden fouten en voorraad tegengegaan.
  • Het structureel inzetten van een kenniswerker waardoor producten en nieuwe behoeften kunnen worden vergeleken en bestaande producten hergebruikt. Op deze manier wordt onnodige overproductie tegengegaan.
  • Werken met vaste externe partners zodat er naar één standaard format toe gewerkt kan worden.

Het nieuwe verbeterde proces wordt onderstaand weergegeven en bestaat uit drie fasen met helder geformuleerde activiteiten.

Hoe verder?

In de Lean Green belt opleiding zijn tools aangereikt om zelfstandig processen te verbeteren. In bovenstaand voorbeeld is Miriam er samen met collega’s in geslaagd om in zeer korte tijd verschillende verbetermogelijkheden te bedenken en uit te voeren. Door slimmer te werken zullen klanten van dit proces in de toekomst nóg gelukkiger zijn!

Bureau Tromp heeft veel organisaties geholpen bij het verbeteren van hun processen. We bieden trainingen, advies en coaching aan. Je kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, we helpen je graag! Stuur ons een mail: info@bureautromp.nl of bel ons op: 030 227 0000.