Slimmer werken,
blije klanten

Produceren volgens push of pull?

Alleen producten produceren wanneer de klant er behoefte aan heeft. Dat klinkt logisch toch? Desondanks werken veel bedrijven niet op deze manier. Dit zorgt ervoor dat er onnodig hoge voorraden blijven liggen. Dat klinkt niet als efficient werken zoals we bij Lean gewend zijn. Eén van de 5 principes binnen de Lean filosofie is dan ook het ‘pull principe’. De klant trekt de producten als het ware uit het proces naar zich toe.

Wat is Pull?

Bij pull worden alle benodigde producten die nodig zijn afgestemd op de bestelling van de klant. De vraag van de klant komt dus als eerste. Daarna krijgt elke processtap een signaal met een aantal te produceren producten. Hierbij is er bij elke processtap ruimte om eventuele minimale voorraden te gebruiken. Op deze manier kan het zijn dat er in de laatste processtap van een productielijn bijvoorbeeld 100 producten geleverd moeten worden, terwijl er in de eerste processtap slechts 80 gemaakt hoeven te worden. Het signaal waaruit elke processtap de te produceren goederen precies en klantgericht kan aflezen, noemen we Kanban.

De tegenpool: Push productie

De tegenovergestelde manier van pull produceren is het ‘push principe’. Een organisatie die werkt volgens het push principe, produceert producten op basis van voorspellingen, die vervolgens verkocht worden. Dit zorgt dus voor onnodig hoge voorraden die kunnen blijven liggen en voor verspilling zorgen.

De tops van een Pull productie

Als een organisatie volgens Pull werkt, wordt deze dus beschermd tegen onnodige voorraadvorming. Dit zorgt voor minimale tussenvoorraden in het proces en een minimale hoeveelheid werk.

Voorbeeld van een pull productie

Neem bijvoorbeeld de productie van een flesje mineraalwater. Voor het gemak gaan we er even van uit dat dit proces uit 4 stappen bestaat.

Een pull productie begint dus altijd met de vraag van een klant. In dit geval worden er 10 flesjes mineraalwater besteld.

  • Er liggen nog 4 flesjes op voorraad, wat betekent dat er nog 6 flesjes bij moeten komen.
  • In de laatste stap voordat het een flesje gereed is, worden de etiketten gemaakt en opgeplakt. Hier liggen al 5 stuk klaar om bewerkt te worden. Dit betekent dat hier nog 5 stuks bij moeten komen. Dit is een signaal voor de processtap daarvoor, dat het 10 flesjes met dop moet aanleveren.

Pull principe in dienstverlenende processen

Traditioneel gezien wordt het pull principe toegepast in logistieke processen, maar dit is ook toe te passen in dienstverlenende processen. Denk bijvoorbeeld aan je e-mailbox. Het liefst ontvang je pas een nieuwe mail, als je al je eerdere mail hebt afgehandeld. Je kunt dit zelf realiseren door bijvoorbeeld maar 2 keer per dag je mail te bekijken, of pas mail op te halen als je daaraan toe bent. Zo zijn er nog meer processen, zoals het ‘pull’ inplannen van vergaderingen of op een ‘pull’ manier nieuwe medewerkers aanmelden.

Wil je meer tools om Lean te denken? 

Klik dan op voorgaande link of kijk hier om te ontdekken welke Lean cursus bij jou past.