Slimmer werken,
blije klanten

Slimmer werken met Lean in de bouw: een praktijkverhaal

De bouwsector staat al langere tijd onder druk. Het is dus belangrijk om effectief en slim te werken, zodat juist jouw organisatie opvalt. Je moet dus als bedrijf in de bouw anders gaan organiseren; op een manier waarbij de klant centraal staat. Bureau Tromp heeft onder andere het Nederlandse bouwbedrijf BAM geholpen bij het klantgericht werken. Aan de hand van deze casus ‘Lean in de bouw’ leggen wij het schrijven van een sterke Business Case uit.

Ervaren consultant in de bouw

Voor het opzetten van een waardevolle Business Case is het belangrijk om de huidige situatie binnen een bedrijf te kennen. Deze informatie is op verschillende manieren te verkrijgen. Vooral de voorstudie is hier essentieel. Hoe je die voorstudie inricht, hangt af van het doel van het programma.

Bij het bouwbedrijf BAM was het doel kostenbesparing op een specifiek deelproces. De voorstudie van onze consultant begon daarom met een analyse van de gemaakte- en verwachte kosten op het betreffende deelproces.

Data verzamelen

Het is belangrijk dat de benodigde informatie hiervoor zo snel mogelijk beschikbaar is. De reden dat dit zo snel mogelijk moet bestaat uit verschillende onderdelen:

  • De informatie die uit de systemen komt moet vaak nog worden voorbewerkt, dit kost vaak meer tijd dan wordt ingeschat.
  • Vaak wil je op basis van de analyses nog wat dieper op bepaalde thema’s ingaan en is er dus meer informatie nodig. Hierdoor kan de deadline onder druk komen te staan.
  • Misschien is alle benodigde informatie er al en wil je ver terug in het proces gaan om een betrouwbaarder beeld te vormen. Dit kost ook tijd.
  • Daarnaast ben je afhankelijk van de kwaliteit van de informatie. Je wilt snel je verwachtingen kunnen sturen over de tijd en de diepgang van de studie. Als de informatie niet goed is, wil je dat snel weten. Want met foute of niet complete informatie kan je geen betrouwbare analyses toepassen.

Uit de casus bleek er al veel financiële informatie beschikbaar te zijn. Uit deze informatie werden verschillende conclusies getrokken. Er was wel veel tijd nodig om de informatie bewerkbaar te maken voor de analyse. Naast de financiële informatie, heeft de consultant ook verschillende gesprekken gehad met medewerkers. De medewerkers weten natuurlijk het best de informatie wat meer kleur te geven. Daarnaast bouw je meteen vertrouwen op met de werknemers en leer je ze kennen. De verandering komt natuurlijk bij hen terecht, het is belangrijk de werkvloer te laten weten wie je bent.

Analyse toepassen

Als alle informatie verzameld en bewerkbaar gemaakt is, is het tijd voor de zoektocht naar conclusies. Dit kan je vergelijken met een dokter die zoekt naar een diagnose voor de patiënt. Door het stellen van bepaalde vragen en doen van testen kan de diagnose vastgesteld worden. Onze consultants doen dat niet anders. We zoeken naar oorzaken van de problemen of conclusies door het  analyseren van de informatie. Hiervoor kunnen diverse instrumenten gebruikt worden die helpen bij het vormen van een beeld bij alle data. In de casus zijn de volgende instrumenten gebruikt:

  • Pareto Diagram: Laat zien welke 20% van de oorzaken verantwoordelijk is voor 80% van de problemen. Hierdoor werden de grootste kostenposten.
  • Regelkaarten (control charts): Laat zien hoeveel de individuele waarden afwijken van het gemiddelde en of dit te veel of te weinig is. In de casus kwamen we er hier achter hoe de stabiliteit van het deelproces eruit ziet.

Conclusies vertalen naar plannen

Na de conclusies van de analyses te hebben bestudeerd, had de consultant een duidelijk beeld bij de potentiële verbeteringen. Maar alleen een Business Case is niet genoeg. Daarom hebben we in een plan van aanpak het verbeterpotentieel gekoppeld aan projecten. Deze projecten bieden een structuur, zodat de verbeterkansen gerealiseerd kunnen worden.

De doorlooptijden en prioriteit van de projecten verschillen. Het doel van de verbeteringen was kostenbesparing. Hierom zijn de projecten die gemakkelijk te realiseren waren en het grootste effect hadden op de kostenbesparing het eerst opgepakt. Als er snel resultaten verschijnen zal de werkvloer ook meer motivatie krijgen om het Lean werken door te zetten.

Het vertrouwen met de werkvloer is opgebouwd door hen inzicht te geven in het verbeterpotentieel en de koppeling te laten zien aan de onderbouwde structuur om het verbeterpotentieel ook voor elkaar te krijgen.

continu verbeteren

We zullen later nog een deel twee van deze casus online zetten. Wil je deze niet missen? Volg ons op LinkedIn, hier delen we onze blogs en blijf je up-to-date!

Meer lezen?