Slimmer werken,
blije klanten

Impact/Effort Matrix: Prioriteer je verbeterideeën

Als je een lijst hebt gemaakt met verbeterideeën is het vervolgens tijd om deze toe te passen, maar waar begin je? De Impact/Effort-Matrix kan je helpen om prioriteit te geven aan je verbeterideeën. Hiermee kan je bepalen aan welke ideeën je eerst gaat werken en welke je nog even laat liggen.

impact/effort matrix

Wat is de Impact/Effort-Matrix tool?

Het doel van de Impact/Effort-Matrix is om de verhouding te bepalen tussen hoeveel inspanning het behalen van een gewenst resultaat kost (de effort) en wat de invloed hiervan is op de doelstellingen van het project. De tool helpt je bij het maken van keuzes, je begint namelijk met de verbeterideeën die de beste impact/effort verhouding hebben. De matrix wordt hierom ook wel een prioriteringsmatrix genoemd. Door eerst prioriteiten te stellen ga je niet lukraak maar gewoon aan de slag met ideeën.

Impact/Effect-Matrix

In de matrix staan twee assen: de ‘effort’ en de ‘impact’ as.

  • ‘Effort’: hoeveel inspanning het kost om een verbeteridee uit te voeren. Denk hierbij aan tijd, geld, energie, risico, etc. Dit kan hoog of laag zijn. Taken met een lage inspanning zijn natuurlijk preferabel.
  • ‘Impact’: de mate waarin het doorvoeren van het verbeteridee impact gaat hebben op het probleem of de organisatie. Als een idee een hoge impact heeft, zal deze dus veel invloed hebben op de doelstellingen. Een lagere impact zal weinig veranderen.

De voorkeur is om te starten met zaken die een hoge impact hebben en een lage inspanning.

Je zou op de assen ook gebruik kunnen maken van de termen ‘veranderbaarheid’ op de x-as en ‘doelstelling’ op de y-as.

Stappenplan voor de Impact/Effort Matrix

We leggen stap voor stap uit hoe je aan de slag kan gaan met de Impact/Effort-Matrix.

  1. Teken de matrix. Zet op de X-as de moeite die een taak kost (effort) en op de Y-as hoeveel invloed het verbeteridee heeft (impact).
  2. Zorg ervoor dat de definities die je gebruikt op de assen afgestemd worden.
  3. Plaats alle verbeterideeën op de juiste plek in de matrix.
  4. Ga als eerst aan de slag met de ideeën met de hoogste impact en de laagste effort (of die met de hoogste veranderbaarheid en hoogste effect).

Tips voor bij de implementatie:

Bij de implementatie van de verbeterideeën kun je verschillende Kanban of Scrum principes toepassen.

  • Zorg dat de ideeën goed uitvoerbaar zijn
  • Bepaal bij elk idee wat het gewenste effect is
  • Pak niet te veel tegelijk aan (stel een limiet aan de lopende zaken)
  • Als de uitvoering van een idee niet het gewenste effect heeft, inspecteer waar dit aan ligt en pas het aan.

effort/impact matrix

Meer lezen?