Slimmer werken,
blije klanten

4 fouten bij Six Sigma + oplossingen

Als je Six Sigma goed toepast, dan leidt dit tot betere resultaten van jouw bedrijf. Echter kan het verkeerd doorvoeren van Six Sigma teleurstellende resultaten opleveren. Daarom leer je in deze blog fouten te herkennen en de bijbehorende oplossingen toepassen. Dat kan je veel tijdverspilling besparen.

Probleem 1: tekort aan richtlijnen

Een tekort aan richtlijnen kan zorgen voor verwarring bij de betrokken medewerkers, wat bij veel organisaties de implementatie vertraagt. Daarom is het aan te raden om een strategie in te zetten. Dit helpt de organisatiedoelstellingen richting te geven, resultaten te behalen en Six Sigma binnen de organisatie te onderhouden.

Hoe los je dit op?

Vorm een strategie uit alles wat te maken heeft met planning, de Six Sigma tools en de koers van de organisatie. Teams moeten hun vooruitgang regelmatig evalueren en dit koppelen aan veranderingen in de organisatieresultaten. Wanneer dit is bereikt kunnen zij dit blijven monitoren en correcties uitvoeren wanneer dit nodig is. Zichtbare veranderingen in de organisatieresultaten zullen de medewerkers meer vertrouwen geven in Six Sigma en de inspanningen verhogen.

Probleem 2: Verkeerd leiderschap

Wanneer managers onduidelijk of verkeerd te werk gaan, heeft dit grote gevolgen. De juiste ondersteuning van managers, kan daarentegen zorgen voor succes. Leidinggevenden moeten laten zien hoe Six Sigma werkt en continu het belang benadrukken op alle vlakken. Niet alleen de managers van het Six Sigma team moeten deze ondersteuning bieden, ook de managers van andere afdelingen.

Leiderschap verbeteren

Omdat de ondersteuning van Six Sigma zo belangrijk is, zal er extra aandacht besteed moeten worden aan alle leidinggevenden van de organisatie. Daarnaast zal het management tijd moeten reserveren om alle betrokken medewerkers feedback te geven over hun voortgang, en deze gebruiken om de doelstellingen eventueel bij te stellen.

Probleem 3: Verkeerde projectselectie

Het verkeerd selecteren van projecten kan negatieve gevolgen hebben. Je wilt de juiste prioriteiten stellen en complete data hebben. Als je een verkeerd project kiest kan dit veel tijdverspilling opleveren.

Oplossing

De teams moeten er zeker van zijn dat geselecteerde Six Sigma verbeteringsprojecten op data zijn gebaseerd en de focus is gelegd op doelstellingen voor de organisatie, financiën, het proces en de klant. Anders kunnen de doelen niet bereikt worden.

Probleem 4: Geen verantwoordelijkheid nemen

Elke medewerker heeft een belang bij zijn of haar eigen groei en vooruitgang binnen de organisatie. Daarom is iedereen verantwoordelijk voor de een succesvolle implementatie. Het is belangrijk om medewerkers daarvan bewust te maken.

Oplossing

Het management zal regelmatig haar medewerkers duidelijk moeten maken hoe belangrijk de Six Sigma implementatie is en hoe de resultaten voordelen opleveren voor hun eigen carrière. Daarnaast zouden de managers en andere medewerkers van de organisatie, van wie het Six Sigma succes afhangt, ook implementatiedoelen moeten stellen.

Voorkom problemen op tijd

Het succesvol vermijden van deze fouten zal zorgen voor voordelen op de lange termijn. De sleutel tot het succes is om deze uitdagingen op tijd te identificeren en de juiste maatregelen te treffen om de problemen te voorkomen. Het belangrijkste tijdens de implementatie van Six Sigma is dat iedereen binnen de organisatie het project steunt, om zo de beste resultaten te behalen.

Bureau Tromp heeft veel organisaties geholpen bij het verbeteren van hun processen. We bieden trainingen, advies en coaching aan. Je kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, we helpen je graag! Stuur ons een mail: info@bureautromp.nl of bel ons op: 030 227 0000.