Slimmer werken,
blije klanten

Leer van de Titanic, naar de grondoorzaak!

Wie kent de tragedie van de Titanic niet? Sindsdien is er veel discussie geweest over die ene vraag: hoe kon het dat dit “onzinkbare schip” toch zonk? Bij scheepsbouwkundigen en historici lijkt het logisch om te graven naar de oorzaak van de ramp. Bij bedrijven vindt men het echter vaak moeilijk om op zoek te gaan naar de oorzaken van problemen. Daarom krijg je in deze blogs tips om wél de tot de grondoorzaak van een probleem te komen. Zo voorkom je verdere schade.

Begrijp het probleem

De term om op zoek te gaan naar grondoorzaken, noemen we “Root Cause Analysis” (RCA). Dit is een van de centrale onderdelen van de Lean Six Sigma projectaanpak. Zonder zelf ervaren te hebben wat het probleem nu echt is, wordt het lastig om mee te werken aan verbeteracties. Ga daarom kijken wat er echt aan de hand is. Kijk eens een uurtje mee bij degene die de handelingen uitvoert. Worden er veel fouten gemaakt bij een productieproces? Steek eens een ochtendje de handen uit de mouwen om zelf te ervaren waar de medewerkers tegenaan lopen. Of luister eens mee bij de klantenservice.

Data

Om de analyse van grondoorzaken niet (alleen) op onderbuikgevoel en ervaring te laten plaatsvinden, is het belangrijk dat relevante data uit het proces verzameld wordt. De Measure-fase draait om het in kaart brengen van het huidige proces, samen met kwantitatieve (bewerkingstijden, fouten, voorraden) en kwalitatieve (foto’s, verhalen) data.

Vind de grondoorzaak

Het doel van de Root Cause Analysis is het probleem te herleiden tot de grondoorzaken door de mogelijke oorzaken in kaart brengen en daar op basis van data de grondoorzaak uit te filteren. Lean Six Sigma biedt diverse tools om dit in groepsverband te doen, waarvan de meest gebruikte zijn:

  • Ishikawa (visgraat-diagram)

De Ishikawa is een grafische techniek om aan de hand van de 6 M’s (Mens, Machine, Materiaal, Methode, Metingen, Moeder natuur) oorzaken van een probleem in kaart te brengen d.m.v. brainstormen. Deze gebruik je als de richting waarin je de grondoorzaak moet zoeken nog niet helemaal bekend is. Bekijk hier ons filmpje met uitleg over de Ishikawa diagram: Zo ziet het Ishikawa diagram eruit (Fishbone model) | Bureau Tromp – Bing video

  • 5x Waarom (5x Why)

Kinderen kunnen het als de beste, ouders lijken het soms wel vergeten: de waarom-vraag. Door het blijven stellen van de waarom-vraag kom je steeds een stapje dichter bij de grondoorzaak van een probleem in plaats van gevolgen van. Een veel gebruikt voorbeeld hiervan wordt uitgelegd in dit filmpje over het Jefferson Memorial.

Na het identificeren van de grondoorzaak (of grondoorzaken) kun je verder met het ontwerpen van verbetervoorstellen, testen van deze oplossingen en vervolgens implementeren en borgen. Ook dit vind je terug in de DMAIC-structuur.

Tot slot

Inmiddels is over de Titanic-ramp bekend wat de drie grondoorzaken zijn: constructiefouten, wachters die niet goed genoeg opletten en een te hoge snelheid om tijdig bij te kunnen sturen. Helaas is er voor Titanic geen tweede kans, voor het verbeteren van bedrijfsprocessen gelukkig meestal wel. Door het boven water krijgen van de grondoorzaak van gemaakte fouten kan er blijvend worden verbeterd in plaats van symptomen te bestrijden. Door dit structureel te herhalen trek je deze eenmalige verbeteractie door naar continu verbeteren.

Bureau Tromp heeft veel organisaties geholpen bij het verbeteren van hun processen. We bieden trainingen, advies en coaching aan. Je kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, we helpen je graag! Stuur ons een mail: info@bureautromp.nl of bel ons op: 030 227 0000.