Slimmer werken,
blije klanten

Lean meetplan met gratis template

Wanneer je wilt verbeteren in je werk, maar niet goed weet hoe, biedt de DAMIC-projectaanpak de oplossing. Deze projectaanpak is gestructureerd en systematisch en onderdeel van Lean Six Sigma. DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Het doel is om dankzij deze cyclus te bepalen welke variabelen het meeste invloed hebben op het proces. Aan de hand van de gevonden resultaten kan je bepalen welke variabelen verbetering nodig hebben. Voor meer uitleg over de DMAIC cyclus kan je ons korte filmpje bekijken: DMAIC Cyclus | Bureau Tromp – YouTube

Nadat je in de define fase de doelstelling hebt vastgesteld kan je met de measure fase de situatie in kaart brengen. In deze blog helpen we jou de situatie in kaart te brengen. Je krijgt ook een gratis template.

Waarom is meten bij een verbeterproject belangrijk?

Veel relevante procesinformatie wordt niet of nauwelijks bijgehouden of geregistreerd. Dit kan ervoor zorgen dat een onvolledig beeld ontstaat van de huidige situatie, waardoor er een kans is dat je verkeerde conclusies trekt. Om deze kans te reduceren, is het nodig om op de werkvloer ‘te meten’. Zo kun je met een stopwatch meten hoe lang een productiestap duurt. Aan de hand van je metingen kan je conclusies trekken en vervolgens naar verbeteringen toe werken.

Het begin van de measure fase

In de measure fase ga je jezelf meerdere vragen stellen: Welke data wil je verzamelen? Hoe ga je dat aanpakken? Hoe kun je de data het beste analyseren? Je kunt beginnen met het maken van een Value Stream Map. Bekijk hier een korte uitleg over deze stap: Value Stream Map | Bureau Tromp – YouTube

Wat is het Lean meetplan?

Na het maken van een Value Stream Map kan je verder met het Lean meetplan. Je kunt een Lean meetplan zien als een ‘actielijst’ van de measure fase. Het doel van deze ‘actielijst’ is het verzamelen van alle benodigde data. Op het meetplan staat een overzicht van alle metingen die relevant zijn voor het proces waar je inzicht in wilt krijgen. Deze metingen kunnen zich op zowel de output van het proces als de procesvariabelen (=de huidige gemeten waarde) richten. Je kunt het meetplan het beste schematisch weergeven, zoals op de afbeelding hierboven te zien is. Op deze manier zie je overzichtelijk in welke onderdelen gemeten moeten worden en kan je de voortgang goed monitoren.

De stappen hieronder maken duidelijk hoe je het meetplan kunt opstellen:

1. Y/X: Als je procesdata gaat meten, dan meet je zowel de relevante Y (output), als de X (variabelen) die de output veroorzaken.

2. Operationele definitie

In deze stap ga je de Y-en of X-en  definiëren dankzij de antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat versta je onder de ‘X’ of de ‘Y’?
  • Wat beschouw je als ‘goed’ en wat als ‘fout’?
  • Zijn er eventuele eisen die aan de ‘X-en’ of ‘Y-en’ zijn verbonden?
  • Wat wil je gaan meten? Schrijf dit duidelijk op.

3. Meetprocedure: Hoe ga je meten, middels software of ga je het met de hand meten?

4. Eenheid: In welke eenheden ga je meten? Voorbeelden: aantallen, uren, percentages, enz.

5. Steekproefgrootte: Het bepalen van de steekproefgrootte is essentieel voor het verzamelen van voldoende data, zodat je valide conclusies kan trekken.

6. Wie, wanneer?: Geef in deze stap aan wie per onderdeel verantwoordelijk is voor het verzamelen van de juiste data. Ook geef je aan wanneer het onderdeel wordt uitgevoerd.

7. Hoe wordt de data geanalyseerd?

Het is van belang om het doel van de meting duidelijk te maken. Bedenk waarom je iets wilt meten en hoe je de data wilt analyseren. Met Control Charts, Histogrammen of Spreidingsdiagrammen  kun je de data op een overzichtelijke manier analyseren en presenteren.

Hier vind je de gratis template: Template-Meetplan-1

Conclusie

Concluderend kunnen we zeggen dat binnen de measure fase een meetplan essentieel is binnen jouw verbetTemplate-Meetplan-1erproject. Heb je hulp nodig? Je kunt ons altijd mailen via info@bureautromp.nl . Neem hier een kijkje naar onze cursussen.