Slimmer werken,
blije klanten

‘Gage R&R’ zorgt dat je data betrouwbaar is!

Goed onderbouwde data is erg belangrijk bij Lean Six Sigma. Het is dus erg belangrijk dat deze data betrouwbaar is. Maar hoe zorg je dat dit ook echt zo is? Gage R&R is hiervoor een essentiële tool.

Betrouwbare metingen

Je begint met het meten van de juiste meetbare indicatoren (ofwel CTQ’s). Maar als je deze meetbare indicatoren aan het meten bent, hoe weet je dan of deze ook correct zijn? De Gage R&R tool kijkt of  je meetinstrument zorgt voor betrouwbare data.

Waarom is het doen van metingen nuttig?

Er zijn verschillende redenen voor het meten van een indicator.

  • Bijvoorbeeld omdat je zekerheid wilt hebben dat je producten voldoen aan de wensen van de klanten. Als dit niet het geval is, worden de producten afgekeurd en komen ze niet bij de klant terecht.
  • Je kan ook metingen doen om inzicht te krijgen in de stabiliteit van een proces. Het proces moet stabiel zijn om hem te kunnen verbeteren.
  • De derde reden voor het doen van metingen is procesverbetering. Bij het bedenken van een mogelijke verbetering, kijk je aan de hand van metingen of deze ook de positieve consequenties die je in gedachten had brengt.

Wat als de metingen niet kloppen?

Afgekeurde producten kunnen veel geld kosten, maar nog erger is het als defecte producten juist wel worden goedgekeurd. Als de klant defecte producten ontvangt kan het helemaal een probleem worden.

De metingen zijn daarom erg belangrijk, en helemaal dat ze betrouwbaar zijn. Het meetsysteem moet dus data genereren die klopt en waar je wat mee kan.

MSA meetsysteem analyse

Hoe weet je of een meetsysteem betrouwbare data oplevert? Bij Lean Six Sigma gebruiken we de tool Gage R&R. Deze tool is onderdeel van de MSA (Meet Systeem Analyse). Met MSA kan je bepalen of een meetsysteem betrouwbaar genoeg is om de metingen mee te doen.

Het uitvoeren van een meting is een heel proces. Bij elk proces is een variatie aanwezig, dus ook bij het meetproces. Als je meerdere keren een product meet, zal er een spreiding zijn tussen de verschillende metingen. De centrale vraag is: welke spreiding voeg je zelf aan het proces toe en welke spreiding voegt het productieproces toe?

Gage R&R

Gage staat in het Engels voor meetapparaat, R&R staat voor ‘Repeatability’ en ‘Reproducibility’, in het Nederlands vertaalt dit zich naar herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid. In eerste instantie lijken deze twee worden hetzelfde te zeggen, maar ze hebben zeker een andere betekenis.

Bij de herhaalbaarheid voer je de meting steeds weer op dezelfde manier uit. Bij reproduceerbaarheid kijk je of bij dezelfde meting dezelfde resultaten worden bereikt als andere mensen hem uitvoeren.

Door de herhaalbaarheid kan je meer te weten komen over de spreiding die ontstaat door het apparaat zelf en de reproduceerbaarheid zegt iets over de persoon die de meting uitvoert.

Bij Gage R&R worden beiden aspecten gecombineerd, waaruit de totale spreiding van het meetsysteem bepaald kan worden.

Gage R&R is een essentiële tool!

Bij Lean Six Sigma neem je veel beslissingen aan de hand van data. De betrouwbaarheid van deze data is dus essentieel. Gage R&R is daarom onmisbaar bij het uitvoeren van projecten waarbij metingen worden gedaan. Als je data niet betrouwbaar is, zijn je beslissingen dit ook niet!

Gage R&R

Meer lezen?