Slimmer werken,
blije klanten

Black Belt training: De opleiding voor experts of adviseurs

Een verbeterproject wordt binnen Lean Six Sigma geleid door een Green Belt. Voor wie grotere programma’s wil gaan begeleiden of fulltime met Lean Six Sigma aan de slag wil als expert of adviseur is er de Black Belt training.

Tijdens de Black Belt training krijgt een deelnemer alle theorie aangereikt om grote en complexe programma’s binnen Lean Six Sigma te kunnen leiden. Deze opleiding wordt vaak ook gekozen door enthousiastelingen die fulltime met Lean Six Sigma aan de slag willen binnen een organisatie of als sparringpartner voor organisaties op willen treden als (intern of extern) adviseur.

Black Belt training

De Black Belt training

De training tot Black Belt doorloopt in 10 dagen alle theorie die je nodig hebt om de meest complexe verbeterprojecten op te zetten en te leiden en Green Belts aan te sturen. Aan de hand van de 5 fasen (Define, Measure, Analyse, Improve en Control) worden de principes uitgediept en de bijbehorende instrumenten vanuit Lean Management en Six Sigma behandeld, bediscussieerd en toegepast tijdens simulatiespellen. Denk hierbij aan de waardestroom analyse (Value Stream Map), het meetplan, root-cause analysis, FMEA en OCAP.

Een groot verschil ten opzichte van de Green Belt training is de mate waarin ingegaan wordt op het verzamelen, testen en analyseren van data: de Black Belt training gaat een stuk dieper in op statistiek, six sigma en de verschillende statistische tests. Ook wordt uitgebreider stilgestaan bij de afstemming met de opdrachtgever en randvoorwaarden voor een goed project, omdat dit een van de belangrijke taken van een Black Belt is.

Naast de theorie is er binnen de Black Belt training veel ruimte voor het oefenen met de aangereikte instrumenten en het delen van ervaringen met andere deelnemers. De training wordt afgesloten met een theorie-examen van een uur. Black Belts raden wij aan ook de praktijkcertificering te behalen, omdat de persoonlijke begeleiding die hierbij inbegrepen zit je nog beter klaarstoomt voor de verantwoordelijke taak binnen projectbegeleiding. Bij Bureau Tromp zijn de examens geaccrediteerd door de CSSC en de LERC, de twee meest gebruikte en wereldwijde standaarden voor Lean Six Sigma trainingen.

Black Belt Six Sigma

Green to Black Belt

Als je recentelijk een Green Belt training hebt gevolgd, is het niet nodig de volledige 10 Black Belt dagen te volgen. In speciale Green to Black Belt trainingen wordt de lesstof die nog niet aan de orde is gekomen tijdens je Green Belt behandeld. Is je Green Belt opleiding al weer een poosje geleden en heb je sindsdien weinig tot niets meer met Lean Six Sigma gedaan, lees dan voorafgaand aan de Green to Black eerst je studiemateriaal nog eens door of volg de volledige Black Belt training. Zo zorg je ervoor dat je maximaal klaargestoomd wordt om meetbare en blijvende verbeteringen te behalen!

Tijdens of na de theoretische training kun je je ook certificeren op het praktijkgedeelte. Hierbij voer je een project uit waarbij je werkt volgens de aangeleerde methodiek en waarbij je aantoonbaar 50.000 euro hebt bespaard.

Wat is black belt

Ook interessant:

Vind je dit artikel interessant? Deel het in je netwerk.